Diploma Pengurusan Teknologi (UTM)

Diploma Pengurusan Teknologi memberi tumpuan kepada pengetahuan dan pelaksanaan dalam Pengurusan Teknologi, Pentadbiran Perniagaan (Sumber Manusia, Pemasaran dan Pengurusan Operasi), Teknologi Maklumat dan Pendidikan (Pengurusan)

KOD KELULUSAN

MQA/PA 13085

SYARAT KEMASUKAN

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) /Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dan lulus mata pelajaran Sejarah.SYARAT KHAS PROGRAM

i. Kelayakan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) /setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya TIGA (3) kepujian (GRED C) termasuk Bahasa Melayu dan dalam mata pelajaran Matematik dan Satu (1) daripada mata pelajaran yang lain DAN
Lulus dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris.
ATAU
ii. Lulus Sijil Politeknik /Sijil Kolej Komuniti/ Sijil yang diiktiraf setaraf dengannya serta berkaitan dengan program Diploma yang dipohon dengan memperolehi purata nilai kumulatif (PNGK) minimum 2.00
ATAU
iii. Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang yang berkaitan dengan memperolehi purata mata nilai kumulatif (PNGK) minimum 2.00
ATAU
1v. Lulus O-Level dengan mendapat sekurang-kurangnya TIGA(3) kepujian (Gred C) termasuk mata pelajaran Matematik dan DUA (2) mata pelajaran yang lain
ATAU
Kelayakan lain yang diluluskan oleh Kerajaan Malaysia.

PELUANG MENYAMBUNG PENGAJIAN

Pelajar boleh melanjutkan pelajaran dalam pelbagai bidang seperti Sarjana Muda PengurusanTeknologi, Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Sumber Manusia, Pemasaran dan Pengurusan Operasi), Sarjana Muda Ekonomi, Sarjana Muda Teknologi Maklumat dan Pendidikan (Pengurusan) di dalam atau luar negara universiti.

Boleh bekerja sebagai penolong pegawai tadbir, penyelia dan penolong eksekutif (pentadbiran dan kewangan)

LALUAN KERJAYA

TEMPOH KELULUSAN

8/2025

KOD AKREDITASI

MQA/PA 13085

3 TAHUN

TEMPOH PENGAJIAN

TAHUN 1

Appreciation for Ethics and Civilization / Malay Language for Communication 1

Introductory Academic English

Principles of Management, Principles of Microeconomics

Business Accounting

Microcomputer Application

Science

Technology Mankind

Intermediate Academic English

Principles of Marketing

Principles of Macroeconomics

Technology Management

Business Mathematics

TAHUN 2

Introduction to Operation Management

Business Statistics

Introduction to Finance

Organizational Behavior

Quality Management

Interpersonal Communication

Technology Entrepreneurship

Management Information Systems

Manufacturing Process

Production and Planning Control

Human Resource Management

Commercial Law

Technology Commercialization

Research Development and Innovation

Industrial Training

Industrial Training Repo

TAHUN 3