Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak

Program ini mengkhususkan peluang kepada pelajar dalam kemahiran mendidik generasi sekarang menggunakan teknik terbaik di samping menerapkan nilai keusahawanan yang inovatif serta memenuhi keperluan pasaran dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak.

JARINGAN INDUSTRI

MAKMAL KAUNSELING

Kami mempunyai makmal kaunseling sendiri sebagai latihan praktikal kaunseling khusus untuk pelajar yang akan menjalani latihan praktikal.

Mempunyai jaringan industri yang baik dengan LPPKN.  Mengadakan program-program komuniti.

SYARAT KEMASUKAN

Lulus SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya TIGA (3) kepujian dalam mana-mana mata pelajaran atau yang setara dengannya

ATAU

Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau yng setara dengannya serta sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.0) dalam mana-mana mata pelajaran atau yang setara dengannya

ATAU

Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred Maqbul

ATAU

Lulus SKM Tahap 3 dalam Pengasuhan Awal Kanak-Kanak /Pra Sekolah dan lulus SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya satu (1) kredit dalam mana-mana mata pelajaran.

ATAU

Sijil dalam Pendidikan Kanak-Kanak atau yang setara dengannya

ATAU

Sijil atau yang setara dengannya

LALUAN MENYAMBUNG PENGAJIAN

Berpeluang menyambung pelajaran ke UPSI, UKM, UM, UMS, UIA , UPM

Sektor Kerajaan Atau Swasta, Kaunselor, Furu Bimbingan Dan Kaunseling, Pentadbiran Dan Pengurusan, Perunding Cara / Penasihat Kerjaya, Penulis Buku Motivasi, Penceramah Bebas/Berdaftar atau Motivator.

LALUAN KERJAYA

KOD KELULUSAN

TEMPOH KELULUSAN
KOD AKREDITASI

N/345/4/1104

FA 8596

08/2023

3 TAHUN

TAHUN PENGAJIAN

SEM 1

BASIC ENGLISH

ETIKA DAN MORAL

PENGENALAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

PENGENALAN KEPADA FALSAFAH & KURIKULUM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

PENGENALAN KEPADA TEORI PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

ISU-ISU SEMASA DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

SEM 2

SEM 3

INTERMEDIATE ENGLISH

PENGAJIAN MALAYSIA II

PENDEKATAN BERMAIN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

PENGURUSAN & PENTADBIRAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

ASAS-ASAS PENDIDIKAN ISLAM & MORAL AWAL KANAK-KANAK

MERANGSANG SOSIO EMOSI AWAL KANAK-KANAK

BAHASA KEBANGSAAN / PENGANTAR PEMIKIRAN KREATIF DAN KRITIS

PROFESSIONAL COMMUNICATION

PENDIDIKAN NUTRISI, KESIHATAN & KESELAMATAN KANAK-KANAK

APLIKASI TEKNOLOGI DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

PENYEDIAAN PUSAT JAGAAN /ASUHAN YANG BERKUALITI

PENJAGAAN BAYI DAN KANAK-KANAK YANG BERKUALITI

EKSPRESI SENI & KREATIVITI KANAK-KANAK

PENDIDIKAN SAINS & NUMERASI AWAL KANAK-KANAK

PERKEMBANGAN BAHASA & LITERASI AWAL KANAK-KANAK

PENGLIBATAN IBU BAPA DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

MERANGSANG PEREKEMBANGAN FIZIKAL AWAL KANAK-KANAK

KHIDMAT SOSIAL

SEM 4

SEM 5

SEM 6

PENGESANAN KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS

MENGURUS TINGKAHLAKU KANAK-KANAK

PENYELIAAN DALAM PERSEKITARAN AWAL KANAK-KANAK

AMALAN MUSIKAL DALAM MENINGKATKAN PERKEMBANGAN KANAK- KANAK

MERANGSANG PERKEMBANGAN KOGNITIF KANAK-KANAK

KEUSAHAWANAN

LATIHAN AMALI (PRAKTIKAL)