Diploma Pendidikan Islam Sekolah Rendah

Program ini mengkhusus dalam Pendidikan Islam di peringkat sekolah rendah. Kurikulum program ini termasuk pendidikan asas Islam seperti Akhlak, Fiqh, Ibadah, Sirah, Al-Quran dan aspek tambahan yang dapat meningatkan kemahiran graduan dan diperlukan dalam industri Psikologi, Keusahawanan dan Teknologi Pendidikan.

SIJIL PROFESSIONAL

KURSUS TAMBAHAN

Mempunyai Sijil Professional Linux Professional Institute Certification (LPIC). Pentauliahan telah mendapat Pengiktirafan sepenuhnya oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA).

SYARAT KEMASUKAN
LALUAN MENYAMBUNG PENGAJIAN

UPSI, UKM, UM, Institut Pengurusan Islam dan IPTS dalam bidang yang sama

Sektor Pendidikan, Guru Kerajaan atau Swasta, KAFA, SAR, Keusahawanan/Latihan (Tuisyen, Kelas Mengaji), Pentadbiran Dan Pengurusan Pendidikan / Institusi Awam / Pusat Tahfiz Khidmat Sosial, Penceramah Bebas Berdaftar (Bertauliah).

LALUAN KERJAYA

KOD KELULUSAN

TEMPOH KELULUSAN
KOD AKREDITASI

R/145/4/0051

MQA /FA 4075

01/2025

3 TAHUN

TAHUN PENGAJIAN

Mempelajari kursus lain seperti Multimedia, Rangkaian Komputer, Rekabentuk Grafik, Keselamatan Komputer

Lulus SPM atau setaraf dengannya, dengan mendapat sekurang-kurangnya tiga (3) kredit dalam mana-mana mata pelajaran

ATAU

Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM)atau setaraf dengannya, dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP2.0) dalam mana-mana mata pelajaran atau yang setara dengannya

ATAU

Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan mendapat sekurang-kurangnya gred Maqbul (Lulus) atau yang setara dengannya

ATAU

Lulus SKM Tahap 3 dengan satu (1) kredit

ATAU

Sijil atau setara dengannya

SEM 1

PENGATURCARAAN KOMPUTER

PENGENALAN KEPADA TEKNOLOGI MAKLUMAT

ORGANISASI KOMPUTER

FOUNDATION ENGLISH

PENGAJIAN MALAYSIA II

PENDIDIKAN ISLAM / MANUSIA DAN AGAMA

SEM 2

SEM 3

SISTEM PENGOPERASIAN

PENGATURCARAAN VISUAL BASIC

MATEMATIK DISKRIT

KEUSAHAWANAN

INTERMEDIATE ENGLISH

KOKURIKULUM I

PENGANTAR PEMIKIRAN KRITIS & KREATIF / BAHASA KEBANGSAAN

DATA KOMUNIKASI DAN RANGKAIAN

PENGATURCARAAN BERORIENTASIKAN OBJEK

PERMODELAN PANGKALAN DATA

SIJIL PROFESIONAL LINUX ESSENTIALS

PENGATURCARAAN INTERNET

SIJIL PROFESIONAL LINUX SERVER TAHAP I - MODUL LPT 101

SISTEM MULTIMEDIA / SEKURITI WEB

PROFESIONAL COMMUNICATION

KOKURIKULUM II

ETIKA DAN MORAL DI MALAYSIA

SEM 4

SEM 5

SEM 6

RANGKAIAN DAN PERKAKASAN KOMPUTER

REKABENTUK DAN ANALISIS SISTEM

PENGURUSAN PROJEK

SIJIL PROFESIONAL LINUX SERVER TAHAP I-MODUL LPI 102

PEMBANGUNAN APLIKASI MOBIL / INTERNET DAN CLOUD COMPUTING

KHIDMAT SOSIAL

LATIHAN INDUSTRI