Diploma Pengajian Islam

Program ini memberikan pengenalan mengenai ilmu-ilmu asas Islam dan pemahaman melalui manhaj atau cara Rasulullah berdasarkan Al-Quran dan As Sunnah yang sahih bersesuaian dengan kefahaman generasi pertama. Sebahagian dari kursus merangkumi topik mengenai perkaitan segera dan praktikal kepada para pelajar.

SIJIL PROFESSIONAL

KURSUS TAMBAHAN

Mempunyai Sijil Professional Linux Professional Institute Certification (LPIC). Pentauliahan telah mendapat Pengiktirafan sepenuhnya oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA).

SYARAT KEMASUKAN

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), pemindahan kredit ke program Ijazah Sarjana Muda Syariah, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), pemindahan kredit ke program Ijazah Sarjana Muda Al-Quran & As-Sunnah & Ijazah Sarjana Muda Fiqh Fatwa, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), pemindahan kredit ke program Ijazah Sarjan Muda Syariah ,Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA), pemindahan kredit ke Program Ijazah Sarjana Muda Syariah , Universiti Malaya (UM), pemidahan kredit ke program Ijazah Sarjana Muda Shariah, Selangor International Islamic College University (KUIS).

International : JORDAN- Universiti Mu'tah & Universiti Amman, INDONESIA - Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol, Padang, MOROCCO- Muhammad (V) University

LALUAN KERJAYA

KOD KELULUSAN

TEMPOH KELULUSAN
KOD AKREDITASI

R2/481/4/0297

A 9161

09/2023

3 TAHUN

TAHUN PENGAJIAN

Mempelajari kursus lain seperti Multimedia, Rangkaian Komputer, Rekabentuk Grafik, Keselamatan Komputer

Lulus SPM atau setaraf dengannya, dengan mendapat sekurang-kurangnya tiga (3) kredit dalam mana-mana mata pelajaran dan lulus dalam satu(1) mata pelajaran Bahasa Arab atau satu (1) mata pelajaran Pengajian Islam

ATAU

Sijil yang diiktiraf dalam Pengajian Is;am atau yang setara dengannya

Pengurusan Syariah dan Khidmat Nasihat, Guru Pendidikan Islam, Pensyarah, Peguam Syarie dalam sektor swasta dan kerajaan. 

PELUANG MENYAMBUNG PENGAJIAN

SEM 1

FIQH IBADAT

PENGENALAN BAHASA ARAB I

ASAS AQIDAH

HADITH

ULUM AL-QURAN

PENGENALAN TAJWID & HAFIZ AL-QURAN

PENGENALAN HADHARAH ISLAMIYYAH

SEM 2

SEM 3

PENGENALAN ILMU NAHU

HADITH HUKUM

PENGENALAN USUL FIQH

MUSTOLAH HADITH

AQIDAH

ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSE I

TAJWID & HIFZ AL-QURAN

FIQH MUA'MALAT

NAHU

USUL FIQH

DAKWAH

PENGAJIAN MALAYSIA

ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES II

HADHARAH ISLAMIYYAH

TAJWID & HIFZ AL-QURAN - JUZUK I

SARF

PENGANTAR ILMU TAFSIR

TARIKH TASYRI'

ENGKISH FOR ACADEMIC PURPOSES III

BAHASA KEBANGSAAN

PENGENALAN FIQH PERBANDINGAN

PENGENALAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

TAJWID & HIFZ AL-QURAN - JUZU' II

SEM 4

SEM 5

SEM 6

FIQH MUNAKAHAT

PENGENALAN ILMU BALAGHAH

TAFSIR AHKAM

SIASAH SYARI'YYAH

PROFESSIONAL COMUNICATION

PENGURUSAN KEWANGAN ISLAM / FIQH PERBANDINGAN

TAJWID & HIFZ AL-QURAN - JUZUK III

FIQH JINAYAT

BALAGHAH

QAWAID FIQHIYYAH

FARAID

APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGY

TAJWID & HIFZ AL-QURAN - JUZU' IV