Diploma Komunikasi & Media

Program ini dibangunkan untuk melengkapkan pengetahuan dan kemahiran tentang peranan media massa mengikut perkembangan terkini yang juga membantu dalam pembangunan pelbagai organisasi.

Melalui kombinasi teori dan praktikal melalui kajian media yang dilakukan, pelajar berkemahiran dalam penulisan media, produksi audio dan video , penyiaran televisyen dan radio komersil, dan percetakan menggunaka alat dan perisian terkini.

KONTI RADIO

JARINGAN INDUSTRI

Kami mempunyai konti radio sebagai pendekatan kepada pelajar sebagai pendedahan dalam penyiaran

SYARAT KEMASUKAN
LALUAN MENYAMBUNG PENGAJIAN

Pelajar Lepasan Diploma Komunikasi Dan Media (DKM) berpeluang untuk menyambung pengajian ke peringkat Ijazah Sarjana Muda dalam bidang berkaitan di universiti-universiti tempatan atau antarabangsa seperti Sains Sosial (Komunikasi), Sains Sosial (Komunikasi Media), Sains Sosial (Komunikasi Dan Pengurusan Maklumat), Sains Sosial(Komunikasi Dan Dasar Awam), Sastera(Pengajian Media), Penulisan (Penulisan Skrin, Penulisan Dengan Kepujian(Penulisan Kreatif), Teknologi Media, Komunikasi Penyiaran, Komunikasi Media Baru, Komunikasi Interpersonal, Komunikasi Massa(Penyiaran), Komunikasi Massa(Periklanan), Komunikasi Massa (Perhubungan Awam), Komunikasi Massa (Penerbitan), Komu nikasi Massa(Kewartawanan), Komunikasi (Pengurusan Komunikasi dan polisi)

Graduan juga berpotensi untuk bekerja di sektor awam dan swasta, samada sebagai professional atau kakitangan sokongan. Antara peluang pekerjaan yang akan ditawarkan ialah Pegawai Perhubungan Awam / Penolong Pegawai Perhubungan Awam (Eksekutif PR) , Eksekutif Pengiklanan, Pembantu Pengeluaran, Pembantu Editorial, Penulis Skrip, Penulis Kerja Kreatif, Penulis Iklan, TV dan Radio Newsreader, Wartawan Akhbar, TV dan Majalah.

LALUAN KERJAYA

KOD KELULUSAN

TEMPOH KELULUSAN
KOD AKREDITASI

R2/321/4/0068

MQA / FA 1892

04/2028

3 TAHUN

TAHUN PENGAJIAN

Membina jaringan industri dengan syarikat produksi media terkemuka

Lulus SPM atau setaraf dengannya, dengan mendapat sekurang-kurangnya tiga (3) kredit dalam mana-mana mata pelajaran termasuk Bahasa Inggeris

ATAU

Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM)atau setaraf dengannya, dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP2.0) dalam mana-mana mata pelajaran dan kredit dalam Bahasa Inggeris di peringkat SPM atau setaraf dengannya

ATAU

Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan mendapat sekurang-kurangnya gred Maqbul dan kredit dalam Bahasa Inggeris di peringkat SPM atau yang setaraf dengannya

ATAU

Lulus SKM Tahap 3 Dan lulus SPM dengan kredit Bahasa Inggeris

ATAU

Sijil atau setaraf dengannya dan mendapat kredit dalam Bahasa Inggeris di peringkat SPM atau yang setaraf dengannya

ATAU

Sijil dalam Media dan Komunikasi atau yang setaraf dengannya.

SEM 1

PENGENALAN KEPADA KOMUNIKASI MEDIA

ASAS PENGIKLANAN

PENGENALAN KEPADA SOSIOLOGI

KOMPUTER DALAM KOMUNIKASI

FOUNDATION ENGLISH

PENGAJIAN MALAYSIA II

SEM 2

SEM 3

ASAS KEWARTAWANAN

KOMUNIKASI FOTOGRAFI DIGITAL

KOMUNIKASI INTERPERSONAL

PENGUCAPAN AWAM

INTERMEDIATE ENGLISH

PENGANTAR PEMIKIRAN KRITIS & KREATIF / BAHASA KEBANGSAAN

PENERBITAN DAN REKABENTUK MEDIA

MEDIA BARU DAN RANGAKAIAN SOSIAL

ASAS PENYIARAN

PENULISAN MEDIA

KEUSAHAWANAN

ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES

UNDANG-UNDANG DAN ETIKA MEDIA

KOMUNIKASI DAN PENGURUSAN ACARA

PERHUBUNGAN AWAM

PENERBITAN RADIO

PROFESSIONAL COMMUNICATION

ETIKA DAN MORAL DI MALAYSIA

SEM 4

SEM 5

SEM 6

MEDIA TEKNOLOGI & MASYARAKAT

PENERBITAN VIDEO / TELEVISYEN

METOFOLOGI PENYELIDIKAN

PENGUMPULAN DAN PENULISAN BERITA

KOMUNIKASI KEPIMPINAN

KHIDMAT SOSIAL

LATIHAN INDUSTRI