Diploma Pengurusan Muamalat

Pertumbuhan industri Kewangan Islam semakin berkembang pesat, dan ini memerlukan lebih ramai graduan dalam industri ini. Diploma Pengurusan Muamalat Kolej UNITI memberikan pelajar pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan, dengan tumpuan kepada asas-asas syariah dan Kewangan Islam dengan nilai tambah satu program Latihan Sijil Operasi Perbankan Islam, Certificate Of Islamic Banking Operation (CIBO).

LALUAN MENYAMBUNG PENGAJIAN

i)Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat TIGA (3) kredit dan lulus Matematik atau yang setaraf dengannya.

ATAU

ii) Lulus Sijil Kemahiran Malaysia(SKM) Tahap 3 dalam bidang yang berkaitan dan lulus SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya satu (1) kredit atau Sijil yang diiktiraf (Tahap 3, MQF) atau yang setara dalam bidang yang berkaitan

ATAU

iii) Lulus Sijil Tinggi Persekolahan (STPM) / Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) atau yang setara dengannya;

ATAU

iv) Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia ;

DAN

Lulus Bahasa Arab pada peringkat SPM atau setara dengannya.

NOTA : Kelulusan Matematik pada peringkat SPM bagi calon (i) boleh diketepikan sekiranya kelayakan mengandungi Marematik dengan setara/lebih tinggi dari pencapaian.

ii) Calon program Muamalat tanpa lulusan Bahasa Arab pada peringkat SPM atau setara dengannya, diwajibkan mengikuti kursus peningkatan Bahasa Arab pada permulaan program.

iii) Kursus peningkatan Bahasa Arab juga terpakai kepada calon dalam Ekonomi Islam, Kewangan Islam dan Pentadbiran Muamalat kecuali kepada calon yang lulus Bahasa Arab pada peringkat SPM atau setara / lebih tinggi.

iv) Pelajar mesti lulus kursus peningkatan Bahasa Arab sebagai pra syarat untuk kursus teras yang berkaitan. Walau bagaimanapun, ini masih membolehkan pelajar mengambil kedua-dua teras dan kursus bukan tears yang tidak memerlukan peningkatan Bahasa Arab

v)Kredit untuk kursus peningkatan Bahasa Arab adalah tambahan kepada program dan boleh dipertimbangkan untuk kredit bergraduat

Graduan dalam Diploma Pengurusan Muamalat boleh menceburkan diri dalam industri yang semakin berkembang ini . Antara kerjaya yang boleh diceburi pegawai di jabaran-jabatan Kerajaan Dan Penolong Pegawai dalam sektor Perbankan Islam, Kewangan Islam dan Perunding Muamalat ( Wasiat, Pelaburan ,Zakat)

LALUAN KERJAYA
SYARAT KEMASUKAN

Pelajar yang Lulus dari Diploma Pengurusan Muamalat boleh melanjutkan pengajian peringkat Sarjana mereka di pelbagai Institut Pengajian Tinggi Malaysia dalam program berikut; Ijazah Sarjana Muda Kewangan Islam , Ijazah Sarjana Muda Perbankan Islam, Ijazah Sarjana Muda Ekonomi

SEM 1

TASAWUR ISLAM

INTRODUCTION TO ECONOMICS

BAHASA ARAB PERDAGANGAN I

PRINCIPLE OF MARKETING

PRINCIPLE OF MANAGEMENT

BUSINESS COMMUNICATION I

ETIKA DAN MORAL DI MALAYSIA

SEM 2

SEM 3

BAHASA ARAB PERDAGANGAN II

BUSINESS COMMUNICATION II

KO - KURIKULUM

FIQH MUAMALAT

BUSINESS MATHEMATICS

FUNDAMENTALS OF ACCOUNTING

PENGENALAN SISTEM KEWANGAN ISLAM

BUSINESS STATISTICS

USUL FIQH

PENGAJIAN MALAYSIA

FUNDAMENTALS OF FINANCE

ISLAMIC ACCOUNTING

COMPUTER APPLICATION IN BUSINESS

PENGANTAR PEMIKIRAN KRITIS & KREATIF

QAWAID FIQHIYYAH

FUNDAMENTALS OF TAKAFUL

ISLAMIC BANKING

EKONOMI ISLAM

COMMERCIAL LAW

FINANCE OF INTERNATIONAL TRADE

SEM 4

SEM 5

SEM 6

ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES III

ISLAMIC BANKING OPERATIONS

INVESTMENT MANAGEMENT

LENDING ASSESSMENT MANAGEMENT

ISLAMIC MANAGEMENT

KHIDMAT SOSIAL

LATIHAN INDUSTRI